Μαρία Χατζηιωάννου

Γεν. Γραμματέας (Χανιά)

Υπεύθυνη Ν. Χανίων, επαφή με φορείς υγείας
e-mail: chatziioannouperraki@yahoo.gr