Γενική συνέλευση μελών

Γενική συνέλευση μελών, πραγματοποίηση στις 27/2 ελλείψει απαρτίας στις 20/2.