Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Συλλόγου:
Κόσμων 6, 712 02 Ηράκλειo.
Tηλέφωνο-Fax :  +302810226966
Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 17.00