Χορηγίες

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης ευχαριστεί θερμά τους κρατικούς φορείς, τις εταιρείες, τους φίλους και τα μέλη που με τις δωρεές τους (μικρές ή μεγάλες) μας στηρίζουν.

Η προσφορά σας μας ενδυναμώνει και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για το καλό των ρευματοπαθών του νησιού μας και όχι μόνο.

Ευχαριστούμε επίσης τις τοπικές εταιρείες για την προσφορά τους σε είδος στις εκδηλώσεις μας.

Παραθέτουμε τους κυριότερους χορηγούς μας τα τελευταία έτη:

2021

ABBVIE Φαρμακευτική Α.Ε.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα Α.Ε.

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

NOVARTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

HOSPITAL LINE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.

GLAXOSMITHKLINE Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

HUMANE EMPOWERING PEOPLE AMKE

LILLY Φαρμασέρβ Α.Ε.Β.Ε

PFIZER Hellas A.E.

ΡΕΥΜΑΖΗΝ Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων με Ρευματικά Νοσήματα

ROCHE Hellas Α.Ε.

VIATRIS Hellas

2020

ABBVIE Φαρμακευτική Α.Ε.
AMGEN Ελλάς ΕΠΕ
ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα Α.Ε.
GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
LILLY Φαρμασέρβ Α.Ε.Β.Ε
PFIZER Hellas A.E.
ΡΕΥΜΑΖΗΝ Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων με Ρευματικά Νοσήματα
UCB Α.Ε.

2019

Abbvie Φαρμακευτική Α.Ε.

Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου

Ενόρασις Α.Ε.

GlaxoSmithKline CH Ελλάς Α.Ε.

Lilly Φαρμασέρβ Α.Ε.

Novartis Hellas Α.Ε.

Pfizer Hellas Α.Ε.

Roche Hellas Α.Ε.

Vianex Α.Ε.

Sanofi Aventis Α.Ε.Β.Ε.

2019

Abbvie Φαρμακευτική Α.Ε.

Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου

Ενόρασις Α.Ε.

GlaxoSmithKline CH Ελλάς Α.Ε.

Lilly Φαρμασέρβ Α.Ε.

Novartis Hellas Α.Ε.

Pfizer Hellas Α.Ε.

Roche Hellas Α.Ε.

Vianex Α.Ε.

Sanofi Aventis Α.Ε.Β.Ε.

2018

Abbvie Φαρμακευτική Α.Ε.

Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Ενόρασις Α.Ε.

GlaxoSmithKline Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

Lilly Φαρμασέρβ Α.Ε.

Pfizer Hellas Α.Ε.

Roche Hellas Α.Ε.

UCB Α.Ε.

Vianex Α.Ε.

2017

AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Bristol Myers Squibb Α.Ε.

Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Ενόρασις Α.Ε.

Hospital Line Νοσοκομειακή Γραμμή Α.Ε.

Lilly Φαρμασέρβ Α.Ε.Β.Ε

Pfizer Hellas A.E.

Roche Hellas S.A.

UCB A.E. Φαρμακευτική Εταιρία

2016

AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Bristol Myers Squibb Α.Ε.

Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε.

Pfizer Hellas A.E.

Roche Hellas Α.Ε.

U.C.B. A.E.

2015

AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

AutoHellas Hertz Α.Τ.Ε.Ε.

Bristol Myers Squibb Α.Ε.

MSD Hellas

Pfizer Hellas A.E.

Roche Hellas Α.Ε.

Sanofi Aventis Α.Ε.Β.Ε.

Περιφέρεια Κρήτης – Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου

2014

AbbVie Φαρμακευτική ΑΕ

Bristol Myers Squibb ΑΕ

GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε.

UCB Α.Ε.

Περιφέρεια Κρήτης –Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

2013

AbbVie Φαρμακευτική ΑΕ

Bristol Myers Squibb ΑΕ

MSD ΑΦΒΕΕ

Roche Hellas SA

UCB ΑΕ

Περιφέρεια Κρήτης –Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

2012

Abbott Laboratories (Ελλάς) ΑΒΕΕ

MSD ΑΦΒΕΕ

Pfizer Hellas AE

Roche Hellas SA

UCB ΑΕ

2011

Pfizer Hellas AE

UCB ΑΕ

Περιφέρεια Κρήτης –Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

2010

Abbott Laboratories (Ελλάς) ΑΒΕΕ

MSD ΑΦΒΕΕ

Roche Hellas SA

2009

Abbott Laboratories (Ελλάς) ΑΒΕΕ

Roche Hellas SA

Wyeth Hellas SA

Ο Λογαριασμός του Συλλόγου μας στην Εθνική Τράπεζα είναι: 204/296012-53

Η προσφορά σας είναι πολύτιμη για μας