Φόρουμ συστάσεων για οστεοπόρωση

Συμμετοχή του Δ.Σ. του ΣΡΚ σε επιτροπή για τη σύνταξη συστάσεων για την οστεοπόρωση, Ηράκλειο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης