Ενημερωτική εκδήλωση Ιδρύματος Μποδοσάκη

Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, καθώς και για την ανακοίνωση των δυο επόμενων ανοιχτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες»