Επιστολή συλλόγων ασθενών για το νέο Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ

Η Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και Σύλλογοι Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», Οροθετικών Ελλάδας – Θετική Φωνή και Ρευματοπαθών Κρήτης απέστειλαν επιστολή σχετικά με το νέο Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Συγκεκριμένα ο νέος κώδικας δημιουργεί νέες συνθήκες στο πεδίο των δωρεών και χρηματοδοτήσεων των συλλόγων ασθενών, που είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη συνέχιση του έργου τους. Δείτε την επιστολή εδώ: