7ο Κρητο-Κυπριακό Συμπόσιο Ρευματολογίας / 7th Cretan-Cyprus Rheumatologic Symposium

7ο Κρητο-Κυπριακό Συμπόσιο Ρευματολογίας

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PALM BEACH  ΛΑΡΝΑΚΑ

23 – 25 Οκτωβρίου 2015

Το Κρητοκυπριακό Συμπόσιο έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός καθώς για επτά συνεχή έτη πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία με την ευθύνη της οργάνωσης από την Ρευματολογική Εταιρεία της Κύπρου, την Κλινική Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης και τον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου. Φέτος στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης η Μονάδα Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», η Μονάδα Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας-Β΄ Παθολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, η Μονάδα Ρευματολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η Ρευματολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών και η Παγκρήτια Ένωση Υγείας.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον δίνοντας την ευκαιρία στους ρευματολόγους και όχι μόνο, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες για σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη ρευματολογία, τις θεραπευτικές επιλογές και άλλα σοβαρά θέματα της σύγχρονης ιατρικής.

Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα εξελίχθηκε και το πρόγραμμα που σχεδίασαν οι Σύλλογοι ασθενών της Κύπρου και της Κρήτης με βάση τα κοινά τους προβλήματα. Έτσι στο φετινό συνέδριο συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την οικογένεια και τις ρευματικές παθήσεις, την ενδυνάμωση και αυτοενδυνάμωση των ασθενών και την συμβολή των οργανώσεων ασθενών σε αυτό, καθώς και τη συνεργασία Ιατρού – Ασθενή σε σχέση με την από κοινού λήψη απόφασης για την θεραπευτική διαδικασία. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής Υγείας της Βουλής και του Παγκρήτιου Ιατρικού Συλλόγου, του Προέδρου της Ρευματολογικής Εταιρείας Κύπρου, των Προέδρων των Οργανώσεων Ασθενών Κύπρου και Κρήτης (κ. Μάριος Κουλούμας και κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη αντίστοιχα) και του καθηγητή ρευματολογίας, κ. Μπούμπα, από την οργανωτική επιτροπή του Συμποσίου. Τη συζήτηση συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος, κ. Γιάννης Καρεκλάς. Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από την πρόσβαση των ρευματοπαθών στις θεραπείες και την περίθαλψη γενικότερα, ειδικά των ασθενών της Κύπρου, που αποδεικνύεται πως αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, αν αναλογιστεί κανείς πως σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου δεν υπάρχει καμία ρευματολογική κλινική!

Στο 7ο Κρητο-Κυπριακό Συμπόσιο Ρευματολογίας τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης εκπροσώπησαν οι κκ. Κατερίνα Κουτσογιάννη (Πρόεδρος, ομιλία με θέμα “Συνεργασία ασθενή-ιατρού: είναι εφικτή η συναπόφαση στη θεραπεία;”), Ρούλα Αγγελιδάκη-Σταρά (αντιπρόεδρος), Γιάννης Παπαδάκης (γενικός γραμματέας, ομιλία με θέμα “Πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα, η κατάσταση στην Ελλάδα”), Λίτσα Παπαδάκη (ταμίας) και Μαρία Χατζηιωάννου (μέλος Δ.Σ.).

7th Cretan-Cyprus Rheumatologic Symposium

PALM BEACH HOTEL LARNACA

23 – 25 October 2015

The Cretan-Cyprus Rheumatologic Symposium is carried out the last seven years with great success. The Symposium is organized by the Rheumatology Society of Cyprus, the Rheumatology, Clinical Immunology and Allergy Clinic (School Of Medicine, University Of Crete) and the patients associations, the Arthritis Foundation of Crete and the Cyprus Antirheumatic Association. In this year’s organization of the Symposium also got involved the Rheumatology-Immunology Clinic of the General University Hospital “Attikon”, the Rheumatology-Immunology Clinic-B Medicine Clinic of the Hippocration General Hospital of Athens, the Rheumatology Unit of the Democritus University of Thrace, the Rheumatology Clinic of the Sismanoglio Hospital of Athens and the Pancretan Health Association.

The conference program was particularly interesting, giving the chance to rheumatologists to discuss and exchange experiences on contemporary issues related to rheumatology, treatment options and other important issues of modern medicine.

Alongside the scientific program was also developed the symposium program designed by the patients Associations of Cyprus and Crete, based on the common problems of their members. So this year’s conference program included issues related to family and rheumatic diseases, strengthening and empowering of patients and the contribution of patient organizations in this respect, and cooperation Physician – Patient in connection with the shared decision making in the treatment process. The round table discussion with representatives of the Health State Committee and Cretan Medical Association, the Chairman of the Rheumatology Society of Cyprus, the Presidents of Patients Organisations of Cyprus and Crete (Mr. Marios Kouloumas and Mrs. Katerina Koutsogianni) professor of rheumatology, and Mr. Bubas, from the organizing committee of the symposium, was of great interest. The discussion was moderated by the well-known journalist, Mr. John Kareklas. The discussion mainly revolved around healthcare system and patients’ access to treatment, especially Cyprus patients, that turns out to face noumerous serious problems, considering that the entire island of Cyprus has no rheumatology clinic!

At the 7th Cretan-Cyprus Rheumatologic Symposium, the Arthritis Foundation of Crete was represented by Mrs. Katerina Koutsogianni (chair, talk on the subject “Patient-doctor co-operation, is shared decision making in treatment possible?”), Mrs. Roula Angelidaki-Stars (vice-chair), John Papadakis (general secretary, talk on the subject “Patients’ access to treatment, the situation in Greece”), Litsa Papadakis (treasurer) and Maria Hadjiioannou (board member).

Download (PDF, 302KB)