Αποτελέσματα εκλογών 2019- Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης.

Στις 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 συνήλθε στα γραφεία του Σ.Ρ.Κ. η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης (25/2/2019), για την καταμέτρηση των ψήφων και την έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων από την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε. Αφού ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και λαμβάνοντες υπ’ όψιν το καταστατικό του Συλλόγου, ψήφισαν 293 ταμειακά ενήμερα μέλη, εκ των οποίων έγκυρα βρέθηκαν 290, άκυρα 3 και λευκά 0.

Έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά:

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 126

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ-ΣΤΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 193

ΒΙΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 96

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ–ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 247

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΙΤΣΑ 163

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 205

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 153

ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΚΗ-ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 149

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗ 154

Με βάση το καταστατικό (άρθρο 8) εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτικά μέλη οι: Κουτσογιάννη-Τζιγκουνάκη Κατερίνα, Παπαδάκης Γιάννης, Αγγελιδάκη-Σταρά Αργυρώ, Παπαδάκη Λίτσα, Χατζηιωάννου Μαρία, Πενθερουδάκη Πηνελόπη, Τσουρλιδάκη-Τζιγκουνάκη Ελπίδα.

Και αναπληρωματικά μέλη: Αγαπητού Μαρία, Βιολάκη Άννα.

Τα αποτελέσματα αυτά παραδόθηκαν στην πρώτη σε ψήφους εκλεγμένη ώστε να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάθεση καθηκόντων.

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη, συνεδρίασε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στα Γραφεία του Συλλόγου στο Ηράκλειο και μετά από μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τους παρακάτω:

Πρόεδρος: Κουτσογιάννη Κατερίνα

Αντιπρόεδρος: Αγγελιδάκη-Σταρά Ρούλα

Γενικός Γραμματέας: Παπαδάκης Γιάννης

Ταμίας: Παπαδάκη Λίτσα

Μέλη: Χατζηιωάννου Μαρία, Πενθερουδάκη Πηνελόπη, Τσουρλιδάκη-Τζιγκουνάκη Ελπίδα.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αγαπητού Μαρία, Βιολάκη Άννα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης. Πίσω σειρά από αριστερά: Παπαδάκη Λίτσα, Πενθερουδάκη Πόπη, Ρούλα Αγγελιδάκη-Σταρά, Κατερίνα Κουτσογιάννη. Κάτω σειρά από αριστερά: Μαρία Χατζηιωάννου, Ελπίδα Τσουρλιδάκη-Τζιγκουνάκη, Γιάννης Παπαδάκης.
Το ψηφοδέλτιο και η κάλπη των εκλογών