ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σε συνέχεια των μέτρων για την προστασία των ευπαθών ομάδων από την πανδημία Covid-19 που εξήγγειλε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών φαρμάκων και για τη δυνατότητα εξουσιοδότησης χωρίς θεώρηση προς τρίτο άτομο για την παραλαβή των σκευασμάτων.

Για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης των μέτρων, η Ένωση προτείνει τις παρακάτω συμπληρωματικές ενέργειες:

  • Ακριβής προσδιορισμός και συμπερίληψη των χρονίων νοσημάτων, καθώς στη σχετική ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρατίθενται ενδεικτικά μόνο ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα και οι ανοσοκατεσταλμένοι.

  • Επίσπευση της εφαρμογής της προγραμματισμένης παραλαβής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) μέσω ραντεβού στο κεντρικό Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και άμεση διεύρυνση του μέτρου σε όλα τα φαρμακεία του οργανισμού, καθώς τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε και πάλι συνωστισμός ασθενών σε ορισμένα φαρμακεία.

  • Μέριμνα για τους χρόνιους ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν Φ.Υ.Κ. και δεν έχουν οικεία πρόσωπα για να παραλάβουν τα φάρμακά τους. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να εφαρμοστεί η κατ΄οίκον παράδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναγνωρίζουμε πως τόσο η πολιτεία, όσο και οι πολίτες καλούνται σε ελάχιστες ημέρες να προσαρμοστούν σε πρωτόγνωρες συνθήκες για τη διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά για την προστασία των ευπαθών ομάδων και οι παραπάνω προτάσεις θα συμβάλουν στη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, με γνώμονα την υγεία και την ασφάλειά τους.