Αποτελέσματα εκλογών 2021- Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης

Η κάλπη και το ψηφοδέλτιο των εκλογών 2021

Στις 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία του Σ.Ρ.Κ. η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης (13/6/2021), για την καταμέτρηση των ψήφων και την έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων από την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε. Αφού ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και λαμβάνοντες υπ’ όψιν το καταστατικό του Συλλόγου, ψήφισαν 206 ταμειακά ενήμερα μέλη, εκ των οποίων έγκυρα βρέθηκαν 204 και άκυρα 2.

Έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά:

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ-ΣΤΑΡΑ ΑΡΓΥΡΗ 131

ΒΙΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 98

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ–ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 186

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΑΡΕΦΑΛΙΑ 118

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 157

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 122

ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 127

ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΚΗ-ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 114

Με βάση το καταστατικό (άρθρο 8) εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτικά μέλη οι: Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Παπαδάκης Ιωάννης, Αγγελιδάκη-Σταρά Αργυρή, Παπαδάκη Γαρεφαλιά, Πενθερουδάκη Πηνελόπη, Τσαφαντάκη Άννα, Τσουρλιδάκη-Τζιγκουνάκη Ελπίδα και αναπληρωματικό μέλος: Βιολάκη Άννα.

Τα αποτελέσματα αυτά παραδόθηκαν στην πρώτη σε ψήφους εκλεγμένη ώστε να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάθεση καθηκόντων.

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη, συνεδρίασε την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και μετά από ψηφοφορία εξέλεξε τους παρακάτω:

Πρόεδρος: Παπαδάκης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Αγγελιδάκη-Σταρά Αργυρή

Γενικός Γραμματέας: Κουτσογιάννη Αικατερίνη

Ταμίας: Παπαδάκη Γαρεφαλιά

Μέλη: Πενθερουδάκη Πηνελόπη, Τσαφαντάκη Άννα, Τσουρλιδάκη-Τζιγκουνάκη Ελπίδα.

Αναπληρωματικό Μέλος: Βιολάκη Άννα.