ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN TAKTIKH ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, κατόπιν της από 31/5/2022 απόφασής του, καλεί τα μέλη του στην Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευσή μας.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00 διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM.  


Τα θέματα της Γενικής Απολογιστικής Συνέλευσης είναι:
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2021. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του ΔΣ, έγκριση της έκθεσης της Eξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή των μελών αμφοτέρων των οργάνων από κάθε ευθύνη για το έτος 2021.

2. Προγραμματισμός δράσης και προϋπολογισμός για το έτος 2022. 

3. Σύγκληση καταστατικής γενικής συνέλευσης, με στόχο την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου. Διαμόρφωση των κανόνων διενέργειας αυτής. 

4. Απόφαση για τις καθυστερούμενες συνδρομές μελών παρελθόντων ετών.

Οι εργασίες της τακτικής απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν διαδικτυακά για την εξασφάλιση της συμμετοχής των μελών μας από όλη την Κρήτη. Παρακαλούμε, για λόγους ορθής προετοιμασίας της διαδικασίας, ενημερώστε μας, έως και μία ώρα πριν από την ώρα διενέργειας της συνέλευσης, για την πρόθεσή σας να συμμετέχετε, στο mail του συλλόγου: sylogosreum.crete@gmail.com, προκειμένου να λάβετε το σχετικό link για τη σύνδεσή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810226966. 

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, η συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη μας. Σύμφωνα με την από 31/5/2022 απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή σας στην προκείμενη τακτική Γενική Συνέλευση αρκεί να έχετε εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή των 10€ για το έτος 2021. Η καταβολή της συνδρομής σας μπορεί να γίνει στο γραφείο μας στην οδό Κόσμων 6 καθημερινώς από 9.00-17.00 ή με κατάθεση έως και πριν τη Γενική Συνέλευση στο λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα:

Αριθ. λογαριασμού: 204/296012-53

δικαιούχος: Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης

IBAN λογαριασμού: GR1001102040000020429601253

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης