Ετήσιο συνέδριο AGORA (Federation of Associations for Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases of Southern Europe), Λισαβόνα 16-17 Σεπτεμβρίου 2022.

Το ετήσιο συνέδριο της AGORA (Federation of Associations for Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases of Southern Europe) πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2022.

Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώθηκε στην εμπειρία της πανδημίας του Covid-19, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της ψηφιακής υγείας, τη συμμετοχή των συλλόγων ασθενών στη λήψη αποφάσεων, τις προοπτικές του μέλλοντος στη θεραπεία των ρευματολογικών ασθενών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των οργανώσεων ασθενών.

Τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης εκπροσώπησε η Ελένη Σαπουντζή. Το συνέδριο του 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Μαυροβούνιο.