Λίτσα Παπαδάκη

Ταμίας (Ηράκλειο)

Υπεύθυνη οικονομικών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
e-mail: litsapapadaki21@hotmail.com