Η 3η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων & Γονέων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Τον ΣΡΚ εκπροσώπησε η κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη με ομιλία με θέμα “Ζητήματα συμμόρφωσης στην θεραπευτική αγωγή”.