Στις 3 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου το πρώτο Galien Think Tank Greece Forum, που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο forum παρουσιάστηκαν θέσεις και προτάσεις για τη λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας στη χώρα μας.

Σημαίνουσες προσωπικότητες από όλους τους φορείς υγείας της χώρας – επιστήμονες, ερευνητές, σύλλογοι ασθενών (ανάμεσά τους και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης), θεσμικοί παράγοντες – για πρώτη φορά έθεσαν τη βάση για έναν ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία, με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Μέσω τριών συγκεκριμένων πυλώνων που αφορούν α) στον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, β) στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και γ) στην ενίσχυση της κλινικής έρευνας, οι «λειτουργοί» του Galien Think Tank Greece φιλοδοξούν να προσφέρουν στην Πολιτεία και το ελληνικό Κοινοβούλιο προτάσεις έτοιμες προς ψήφιση και άμεση εφαρμογή από το εθνικό σύστημα υγείας.