Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ασθενών με νόσο Crohn’s και Ελκώδη κολίτιδα (EFFCCA), η Παγκόσμια Συμμαχία για την πρόσβαση των ασθενών (GAfPA) και εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών απ’ όλη την Ευρώπη, συγκεντρώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 15 Νοεμβρίου 2016 για μια δημόσια συζήτηση με μέλη του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών και τα δικαιώματά τους, ειδικά σε σχέση με την πρόσβασή τους στα βιολογικά και βιο-ομοειδή φάρμακα.

Οι εκπρόσωποι των ασθενών τόνισαν την σημασία του δικαιώματος των ασθενών στην πληροφόρηση και τη γνώση, καθώς και την ισότιμη πρόσβασή τους σε όλα τα καινοτόμα φάρμακα και σε εξίσου υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενδυνάμωση των ασθενών είναι αντικειμενικός σκοπός, που οδηγεί στην καλύτερη γνώση των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών και στη μείωση των ανισοτήτων στην παροχή περίθαλψης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό επομένως οι ασθενείς να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης με τους ίδιους διοργανωτές στη Βαρκελώνη στις 4-6 Φεβρουαρίου 2016, όπου συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών απ’ όλη την Ευρώπη. Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της συνάντησης παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι τα παρακάτω:

  1. Ανταλλαξιμότητα από ένα φάρμακο σε άλλο: θέμα που φαίνεται ότι απασχολεί ιδιαίτερα τους ασθενείς και ειδικά όταν γίνεται χωρίς την ενημέρωση και συναίνεση του ασθενή.
  2. Εντοπισμός ενός συγκεκριμένου φαρμάκου: είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε ένα χορηγούμενο φάρμακο, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν παρενέργειες.
  3. Πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα: είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. το αρχικό υψηλό κόστος αντισταθμίζεται με το συνολικό κόστος μακροπρόθεσμα στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα
  4. Ανάγκη ενημέρωσης των ασθενών προκειμένου να ενδυναμωθούν και να ενθαρρυνθούν ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη αποφάσεων και στην επιτυχή διαχείριση της κατάστασης της υγείας τους.

Και στις δύο συναντήσεις προσεκλήθη και συμμετείχε η Πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη.