Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο The Future of Healthcare in Greece 2017 την Τετάρτη 5/4/2017 στο ξενοδοχείο Intercontinental στην Αθήνα. Ένα από τα πιο αξιόπιστα συνέδρια στον χώρο της υγείας, είχε πλούσια θεματολογία με άξονες τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την αξία της καινοτομίας στην ανάπτυξη και ανάκαμψη του τομέα της υγείας.

Εκ μέρους των ασθενών συμμετείχαν ο κ. Νίκος Δέδες στην ενότητα “Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα”, που ανέπτυξε το θέμα «Η οικονομική κρίση είναι μια ευκαιρία για αλλαγή», και η κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος Σ.Ρ.Κ., που σχολίασε την έρευνα που πραγματοποίησε η Health Daily σε συνεργασία με την Global Link, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς στην επαφή τους με το σύστημα υγείας αλλά και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους από τους διάφορους εταίρους στον χώρο της υγείας.