Εσπερίδα «Τι πρέπει να γνωρίζω για τα βιο-ομοειδή»

Εργαστήριο με τίτλο «Τι δεν γνωρίζω για τα βιο-ομοειδή!»

Ξενοδοχείο Galaxy, Ηράκλειο 22/5/2017

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22/5/2017 στο ξενοδοχείο Galaxy στο Ηράκλειο η ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης σχετικά με τα βιο-ομοειδή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε δύο σκέλη, ομιλία-ανοιχτή εκδήλωση στο κοινό και εργαστήριο ασθενών, με μικρότερο προκαθορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Ο κ. Αυγουστίδης, ρευματολόγος-Επιμελητής Β’ της Ρευματολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ, με τη λεπτομερή  παρουσίασή του, αναφέρθηκε στη νέα κατηγορία φαρμάκων, τον τρόπο παρασκευής τους, τη διαφορά τους από τα γενόσημα, την ανταλλαξιμότητα με τα προϊόντα αναφοράς καθώς και την μέχρι τώρα εμπειρία στην κλινική πράξη για την ασφάλειά τους. Έμφαση δόθηκε, και στα δύο σκέλη της εσπερίδας, στον τρόπο συνταγογράφησης των βιολογικών αλλά και βιο-ομοειδών φαρμάκων με την εμπορική ονομασία, καθώς και στην αναγκαιότητα δημιουργίας βάσεων καταγραφής και παρακολούθησης των ασθενών που αρχίζουν θεραπεία με βιο-ομοειδή για την αναγραφή και παρακολούθηση τυχόν παρενεργειών. Τέλος, τονίστηκε για μια φορά ακόμα η ανάγκη ενημέρωσης και συναίνεσης  των ασθενών σε οποιαδήποτε αλλαγή της θεραπείας τους σύμφωνα με ελληνικές αλλά και ευρωπαϊκές οδηγίες.