Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μελών του

Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης καλεί τα μέλη του στην Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Συλλόγου (Κόσμων 6, Ηράκλειο).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με όσους παρόντες την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Συλλόγου (Κόσμων 6, Ηράκλειο).

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2017.
  2. Προγραμματισμός δράσης και προϋπολογισμός για το 2018.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης