Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα στη θεραπεία με Μεθοτρεξάτη: Μια επισκόπηση από το Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης

Η μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) αποτελεί την πιο διαδεδομένη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) και αντιπροσωπεύει το πρώτο φάρμακο επιλογής για τη νόσο (εκτός αν αντενδείκνυται). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πως ασθενείς με ΡΑ διακόπτουν τη συνέχιση της θεραπεία με ΜΤΧ λόγω παρενεργειών, χωρίς να ενημερώνουν το θεράποντα ιατρό τους.

Σκοπός

Διεξήχθη μελέτη με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός συμμόρφωσης των ασθενών στην συνιστώμενη αγωγή με ΜΤΧ, και να εντοπιστούν πιθανά ζητήματα που αντιμετωπίζουν με την αγωγή τους σύμφωνα με την εκτίμηση των ίδιων των ασθενών.

Υλικά-Μέθοδοι

Η έρευνα διεξήχθη το Δεκέμβριο του 2012 σε 110 ασθενείς, μέλη του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, έχοντας ως βασικό κριτήριο επιλογής συμμετεχόντων να βρίσκονται σε θεραπεία με ΜΤΧ ή να έχουν λάβει ΜΤΧ στο παρελθόν. Η μελέτη βασίστηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και συμπληρωματικές συνεντεύξεις.

Αποτελέσματα

88 % των ασθενών που ολοκλήρωσαν τη μελέτη ήταν γυναίκες και 12 % άνδρες. Το ποσοστό των ασθενών μεταξύ 18-54 , 55-64 και 65 + ηλικιακών ομάδων ήταν 29 % , 42 % και 29 % αντίστοιχα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (97%) λαμβάνουν ΜΤΧ δια στόματος.

33 % των ερωτηθέντων ασθενών διέκοψαν τη MTX ενώ το 67 % τη λαμβάνουν ακόμα. Κύρια αιτία διακοπής της θεραπείας με ΜΤΧ ήταν οι ανεπιθύμητες ενέργειες (72%).

1 στους 3 ασθενείς λαμβάνουν ΜΤΧ με την δοσολογία του 10mg/εβδ. ή λιγότερο, ενώ το 70% λαμβάνουν μια δόση μεταξύ 12.5-20mg/εβδ. 55 % των ασθενών που λαμβάνουν ΜΤΧ ,  βρίσκονται σε θεραπεία συνδυασμού με ένα βιολογικό παράγοντα. 1 στους 4 ασθενείς έχει χάσει μια δόση MTX με δική του πρωτοβουλία , κυρίως επειδή το έχουν παραλείψει.

Οριακά λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς που λαμβάνουν ΜΤΧ, πίνουν αλκοόλ κατά μέσο όρο 2,5 φορές την εβδομάδα. 15% των ασθενών που λαμβάνουν ΜΤΧ , έχουν παραλείψει τουλάχιστον μία δόση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών, ύστερα από την υπόδειξη του ιατρού τους (κατά μέσο όρο 1,7 φορές). Ο κύριος λόγος ήταν ότι έπρεπε να λάβουν άλλα φάρμακα (όπως αναφέρθηκε από τους ασθενείς). 84% των ασθενών που λαμβάνουν ΜΤΧ έχουν βιώσει παρενέργειες. Η συνηθέστερη παρενέργεια της ΜΤΧ σύμφωνα με τους ασθενείς, είναι η απώλεια μαλλιών.

Συμπεράσματα

Ένας στους τρεις ασθενείς που λαμβάνουν ΜΤΧ ανέφεραν κάποιο πρόβλημα με την αγωγή τους, με κύρια ανησυχία τους τις παρενέργειές της. Σχεδόν το 42% από αυτούς, ανέφεραν αρνητικά σχόλια για τη θεραπεία με MTX και θα προτιμούσαν να τη διακόψουν, κυρίως λόγω των παρενεργειών, οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως πολύ σοβαρές.

 

Download (PDF, 3.05MB)