Ομάδα ψυχολογικής στήριξης, Χανιά

Ομάδα ψυχολογικής στήριξης στα Χανιά

Η ομάδα ψυχολογικής στήριξης για τα μέλη του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης στα Χανιά ξεκίνησε τις εργασίες της την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 19.00-21.00 και θα ολοκληρωθούν στις 10 Αυγούστου 2015.