Πρωτόκολλο ηλεκτρονικής παρέμβασης σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα

Στις 23/6/2021 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου παρέμβασης, το οποίο περιλαμβάνει ομαδικές συναντήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου οι ασθενείς με ρευματικά νοσήματα θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε επίπεδο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΡευΜΑζην και υλοποιείται από τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης. Θα έχει διάρκεια 6 μήνες και θα πραγματοποιηθεί σε 4 κύκλους των 6 συνεδριών με ομάδες 10 ατόμων κάθε φορά. To πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Roche Hellas.