Έρευνα Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης: «Τι γνωρίζουμε σήμερα για τα βιο-ομοειδή φάρμακα»

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης έχει δημιουργήσει ένα νέο ερωτηματολόγιο σχετικά με τα βιο-ομοειδή φάρμακα. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να το συμπληρώσουν από υπολογιστή ή κινητό στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYvY8mhNVa9A6kYAxiF7DH8uCar1NMsh_XzKaBagETV0Q02g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της 10/12/2021.