Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, 11/6/2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης το Σάββατο 11/6/2022 στις 12:00. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2021. Εγκρίθηκε η έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ, η έκθεση της Eξελεγκτικής επιτροπής και απαλλάχθηκαν τα μέλη αμφοτέρων των οργάνων από κάθε ευθύνη για το έτος 2021.

2. Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός δράσης και ο προϋπολογισμός για το έτος 2022.

3. Τέλος, αποφασίστηκε η σύγκληση καταστατικής γενικής συνέλευσης, με στόχο την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου. Διαμορφώθηκαν οι κανόνες διενέργειας αυτής.