Ανανέωση Πιστοποίησης ΣΡΚ ως Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης ολοκλήρωσε για άλλη μια φορά επιτυχώς τη διαδικασία και έλαβε την Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, ως φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3422/τ.Β’/01.07.2022