Γιάννης Παπαδάκης

Γενικός Γραμματέας (Ηράκλειο)

Υπεύθυνος επαφής με φορείς υγείας
e-mail: giannis.ppapadakis@gmail.com