Πενθερουδάκη Πηνελόπη

Αναπληρωματικό μέλος (Χανιά)

Υπεύθυνη Ν. Ρεθύμνου, επαφή με φορείς υγείας
e-mail: pinelopipen@gmail.com