Διοργανώθηκε μαγείρεμα στους χώρους του κτήματος Θωμαδάκη στο Βενεράτο, σε συνεργασία μελών του Συλλόγου κι εργαζομένων της εταιρίας ABBVIE. Προετοιμάστηκαν 50 μερίδες φαγητού που προσφέρθηκαν ως γεύμα αγάπης στην ομάδα Give Ηρακλείου για να προσφερθεί σε 50 συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.. Στόχος της εκδήλωσης ήταν οι εργαζόμενοι της εταιρείας να κατανοήσουν στην πράξη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους άνθρωποι με ρευματικά νοσήματα. Ο χώρος της κουζίνας και η παρασκευή φαγητού θεωρήθηκε ο καταλληλότερος τρόπος για την κατανόηση των προβλημάτων.