Στις 14 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Ερρίκος Ντυνάν στη Αθήνα ημερίδα με θέμα τη Θεραπευτική Συμμαχία και πιο συγκεκριμένα τη «Σχέση επαγγελματιών υγείας και ασθενών στη διαχείριση χρονίων νοσημάτων».

Η Θεραπευτική Συμμαχία αποτελεί ένα forum διαλόγου και παράλληλα μια εκπαιδευτική δράση, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη σημασία της σχέσης των επαγγελματιών υγείας (ιατρών, νοσηλευτών κ.ά.) με τους ασθενείς στη διαχείριση χρονίων νοσημάτων, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία, στην ασφάλεια του ασθενή, αλλά και στο ρόλο της οικογένειας.

Την ημερίδα διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, σε συνεργασία με το Health Daily και την GET2WORK.και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής για την Υγεία.

Το Πρόγραμμα εστίασε στη διαχείριση των ακόλουθων χρονίων νοσημάτων στο πλαίσιο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων: Σακχαρώδης Διαβήτης, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και Καρδιακή Ανεπάρκεια. Τέλος πραγματοποιήθηκε διαδραστικό σεμινάριο με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη σχέση ιατρού-ασθενή».

Τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης εκπροσώπησε η Πρόεδρος, κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη, με ομιλία με θέμα τον ρόλο των ασθενών.

On October 14th 2015 a workshop on Therapeutic Alliance and the “health professionals and patient relationship regarding the management of chronic diseases” was held at Henry Dunant Hospital Center in Athens.

The Therapeutic Alliance is an open dialogue forum and at the same time an educational effort that focuses on the importance of the relationship of health professionals (doctors, nurses, etc.) and patients in the management of chronic diseases, with an emphasis on interdisciplinary approach and cooperation, patient safety and the role of the family.

The workshop was organized by the Athens Medical Society, in collaboration with Health Daily and GET2WORK, in cooperation with the Hellenic Diabetes Association , the Hellenic Rheumatology Society, the Hellenic Society of Dermatology & Venereology, the Hellenic Society of Gerontology and Geriatrics and the Hellenic Society for research of Computer Applications in Health.

The workshop focused on the management of the chronic diseases in the context of therapeutic protocols: Diabetes, Rheumatoid Arthritis and Heart Failure. Also an interactive seminar on “Strengthening the doctor-patient relationship” was held.

The Arthritis Foundation of Crete was represented by Mrs. Katerina Koutsogianni with a talk on the role of patients.