Εισαγωγή

To συμπόσιο του SIP 2017 (Societal Impact of Pain=Κοινωνικές Επιπτώσεις του Πόνου) διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στην Βαλέτα της Μάλτας στις 7-9 Ιουνίου. Τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος, κα Ρούλα Αγγελιδάκη-Σταρά.

Το SIP είναι μια διεθνής πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με στόχο:

  • Την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις του πόνου στην κοινωνία, στα συστήματα υγείας και την οικονομία
  • Την ανταλλαγή πληροφοριών και  βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Την ανάπτυξη και προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών/ στρατηγικών για τη βελτίωση της διαχείρισης του πόνου στην Ευρώπη.

 

Γενικές πληροφορίες για το φετινό SIP

Στο συμπόσιο SIP2017 συμμετείχαν 330 άτομα από 31 χώρες και από διάφορους τομείς, όπως ερευνητές/ γιατροί (42%), πολιτικοί (5%), εκπρόσωποι κοινωνικής περίθαλψης (9%), εκπρόσωποι οργανισμών ασθενών (20%), φαρμακευτικές εταιρείες (18%) κτλ. Συζήτησαν μαζί και αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και ευρήματα για τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών με οποιοδήποτε πόνο, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του πόνου των ρευματικών/μυοσκελετικών νοσημάτων. Επισημάνθηκε ότι αν και είναι δύσκολο να μετρηθεί και να αξιολογηθεί ο πόνος, αφού ο κάθε πάσχων τον αντιλαμβάνεται διαφορετικά, θα πρέπει να βρεθεί ένα κοινό μέτρο για όλους, όπως και κοινοί τρόποι ανακούφισης. Ειπώθηκε επίσης, πως 1 στους 5 Ευρωπαίους ζει με πόνο και πως είναι «ανθρώπινο δικαίωμα» για τον καθένα να μην πονάει, να είναι παραγωγικό άτομο και ενεργός πολίτης. Οι 4 ομάδες εργασίας  που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου, κατέληξαν στις παρακάτω προτάσεις:

1.Δημιουργία μιας πλατφόρμας της ΕΕ για τις κοινωνικές επιπτώσεις του πόνου.

  1. Θέσπιση δεικτών  για την αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων του πόνου.
  2. Καθιέρωση πολιτικών που αφορούν την επίδραση του πόνου στην εργασία.
  3. Προτεραιότητα στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών  υγείας, των ασθενών και του  κοινού για τις επιπτώσεις της ανεπαρκούς. πρόσβασης στη θεραπεία και αυτοδιαχείριση του πόνου και των επιπτώσεών του.
  4. Αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα για τον κοινωνικό αντίκτυπο του πόνου.

 

Συμπέρασμα
Οι προτάσεις των ομάδων εργασίας θα δοθούν στους φορείς χάραξης πολιτικής με την ελπίδα να συμβάλουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. και των εθνικών κυβερνήσεων. Πρέπει να πείσουμε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς να δράσουν ανάλογα.

Στο πλαίσιο του SIP2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ENFA (Ευρωπαϊκό δίκτυο Ινομυαλγίας), όπου συμμετείχε η κα Ρούλα Αγγελιδάκη Σταρά.