Συνάντηση ΕΡΕ-Συλλόγων Ρευματοπαθών για κοινή δράση

Συνάντηση ΕΡΕ-Συλλόγων Ρευματοπαθών για κοινή δράση στην Αθήνα