“Σκέφτομαι θετικά, διαχειρίζομαι το νόσημα μου”, 12/04/2014

Συνάντηση μελών του Συλλόγου με ψυχολόγους με θέμα “Σκέφτομαι θετικά, διαχειρίζομαι το νόσημα μου”, Χανιά, Ξενοδοχείο ΑΚΑΛΗ