ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, κατόπιν των υπ’αρ. 184/31.5.2022,185/11.06/2022 και 186/01/07/2022 Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε εκτέλεση της από 11.6.2022 απόφασης της τακτικής Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου, καλεί τα μέλη του σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου μας.
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 17.00 διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM για την εξασφάλιση της συμμετοχής των μελών μας από όλη την Κρήτη.

Παρακαλούμε, για λόγους ορθής προετοιμασίας της διαδικασίας, ενημερώστε μας, έως και μία ώρα πριν από την ώρα διενέργειας της συνέλευσης, για την πρόθεσή σας να συμμετέχετε, στο mail του συλλόγου: sylogosreum.crete@gmail.com, προκειμένου να λάβετε το σχετικό link για τη σύνδεσή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810226966.
Τα μέλη θα δηλώσουν την παρουσία τους κατά την έναρξη της συνέλευσης και θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτή μέχρι το πέρας της.
Σύμφωνα με την από 11/6/2022 απόφαση της ΓΣ των μελών για τη συμμετοχή σας στην καταστατική Γενική Συνέλευση αρκεί να έχετε εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές των 10€ για τα έτη 2021 και 2022. Η ίδια ΓΣ αποφάσισε να παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα εξόφλησης των συνδρομών των ετών 2020 και 2019 έως το τέλος του έτους μειωμένες κατά 50%.
Η καταβολή της/των συνδρομής/ών σας μπορεί να γίνει στο γραφείο μας στην οδό Κόσμων 6 καθημερινώς από έως 9.00-17.00 ή με κατάθεση έως και πριν τη Γενική Συνέλευση στο λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα:
Αριθ. λογαριασμού: 204/296012-53
δικαιούχος: Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης
IBAN λογαριασμού: GR1001102040000020429601253
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη στήριξή σας και ανυπομονούμε να σας υποδεχθούμε στην καταστατική μας Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης