Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υγείας για τη σύνταξη της Χάρτας δικαιωμάτων   των Ασθενών και των Χρονίως Πασχόντων στην Ελλάδα

Την συνάντηση συντόνισε ο κ. Ευάγγελος Αυγουλάς, Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας. Στην ομάδα εργασίας τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης εκπροσώπησε ο Γ.Γ. του Σ.Ρ.Κ. κ. Γιάννης Παπαδάκης.